Blog

Burgerraadpleging EU. Laat je stem horen! – Artsen Covid Collectief (artsencollectief.nl)

De Europese Commissie geeft de mogelijkheid om aan te geven dat u het invoeren van een vaccinatieplicht onwenselijk en onmenselijk acht.

De zogenaamde pandemie is gebaseerd op een door de wereld gezondheid organisatie verspreide leugen met als doel om paniek te zaaien onder goedgelovigen d.m.v. dagelijks toegediende medische misinformatie en daaraan gekoppelde onnodige restricties. Effectieve medicijnen werden verbannen en verboden om plaats te maken voor ineffectieve injecties met toevoegingen die de algehele gezondheid in ernstige mate schaden. Deze injecties werden onder de misleidende naam ‘vaccin’ aangeboden. Voorwaarden tot het toedienen van een vaccin is, dat er geen effectief medicijn voorhanden is en dat een vaccin minimaal effectief werkzaam dient te zijn voor een periode van 1 jaar na toediening. Het is echter gebleken, dat de injecties nauwelijks effectief zijn en hooguit 2 maanden werkzaam voor het oorspronkelijke doel, hetgeen dus een medische gelimiteerde reden zou moeten zijn om van verdere injecties met deze samenstelling af te zien en niet oeverloos te herhalen in de hoop dat er dan een gunstiger uitkomst te verwachten zal zijn. Om juridische tegenstand te voorkomen, werd de seizoen griep opgewaardeerd tot de groep van wereldwijde levensbedreigende ziektes, de A groep. Een seizoen griep met een mortaliteitspercentage van 0,3 % behoort geenszins thuis in de categorie levensbedreigende ziektes. Het stilzwijgen van en toestaan door instanties als de Gezondheidsraad en de Inspectie van de Volksgezondheid, die tot doel hebben burgers te beschermen tegen medische dwalingen, is een uitermate ernstige vorm van nalatigheid en maken zich schuldig aan vermijdbaar ernstig lichamelijk en geestelijk leed. Ook de medische juristen hebben zich niet laten zien of horen, waardoor al die onnodige en onwettige restricties ongestraft konden plaatsvinden. Er is geen enkele rechtvaardiging voor het invoeren van een vaccinatieplicht met injecties die ineffectief zijn en in verontrustende mate schadelijk voor de volksgezondheid. Het feit dat toezichthoudende instanties en juristen een andere mening zijn toegedaan, geeft duidelijk aan dat er sprake is van volksverlakkerij op grote schaal en deze instanties dienen bij het Internationaal Gerechtshof ter verantwoording geroepen en berecht te worden.

Hans de Back Stichting Artsen Covid Collectief <contact@artsencollectief.nl>

Klik hier om verder te lezen.