Blog

De kwaliteit van water – we weten het al zo lang

Het is eindelijk volop in het nieuws: de kwaliteit van het drinkwater in Nederland. In het onlangs verschenen RIVA rapport wordt de verontreiniging op vijf locaties in Nederland gebracht. Op de meetlocaties is naast de conventionele parameters ook gekeken naar een uitgebreid pakket aan opkomende stoffen, zoals medicijnresten en stoffen waar nog geen wettelijke normen voor bestaan. Ondanks de reiniging van het water blijft het water fysisch belast met trillingen van stoffen die daarvoor nog in het water aanwezig waren.

Deze trillingsfrequenties van vervuilende stoffen hebben een nadelige invloed op lichaamsprocessen en groei van planten.

De watervitaliser waar wij mee werken kan deze schadelijke trillingen transformeren, om zo het water opnieuw levenskracht te geven.