Blog

5G – wat gebeurt er nu eigenlijk?

De overheid heeft op 16 juli een concept-wetsvoorstel gepubliceerd waaruit blijkt, dat zij Nederlandse gemeenten wil  verplichten, mee te werken aan de uitrol van het nieuwe 5G netwerk.

Dit ondanks de oproep van meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen aan de Europese Unie waarin zij waarschuwen voor het gevaar van 5G. Het zal leiden tot een enorme toename van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling. De wetenschappers dringen er bij de EU op aan Resolutie 1815 van de Raad van Europa te respecteren. Zij verzoeken om een onafhankelijke EU werkgroep in te stellen die de gezondheidseffecten opnieuw kan beoordelen.

“Wij, ondergetekende wetenschappers, adviseren een moratorium op de uitrol van 5G, de vijfde generatie voor mobiele communicatie, totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers onafhankelijk van de industrie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G, WiFi enz. RF-EMF is bewezen schadelijk voor mens en milieu”.

In steden zal om de 150 meter een zendmast worden geplaatst en veel bomen zullen gekapt worden, om dit netwerk storingloos te laten werken.

Het verhaal staat in schril contrast met de 30.000 onderzoeken naar het militaire gebruik van 5G en met de 25.000 onderzoeken naar de biologische effecten van elektromagnetische velden. Wil je zelf wat doen, teken dan de petitie.