Blog

Laat water weer leven

Water is een essentieel element voor alle functies in ons lichaam, zo ook bij planten en dieren.
Over het algemeen staan we alleen maar stil bij, of lijken we belang te hechten aan de
transportfunctie van water die dient voor de opname van voeding en de afvoer van
afvalstoffen. Steeds duidelijker wordt de enorm belangrijke rol van water voor energie – en
informatieoverdracht die noodzakelijk is voor de besturing van alle lichaamsfuncties op elk
niveau, van orgaan tot cel. Het wezenlijke van ’water’ speelt daarbij een essentiële rol. Dat
wordt door de medische wetenschap onvoldoende erkend. Water wordt alleen op zijn
chemische en biologische samenstelling en functioneren onderzocht.

De wetenschappelijke kennis van opslag en overdracht van informatie en energie in het water van
onze lichaamsvloeistoffen in relatie tot de processen in het menselijk, dierlijk, en plantaardig
lichaam staat pas in de kinderschoenen. Literatuur over de analyse van cellen en het functioneren
daarvan beschrijft uitgebreid de structuur van de vele verschillende soorten cellen en de functies
van alle deeltjes waar een cel uit opgebouwd is. Aan de celvloeistof, die 75% van de celinhoud
uitmaakt, wordt niet of nauwelijks aandacht besteed. Juist dit intracellulaire water speelt een
cruciale rol en is de drager van het leven. Dat geldt ook voor het water buiten de cellen. Met name
het water in het bindweefsel vervult een centrale functie in de lichaamsprocessen (denk maar eens
aan de invloed van elektromagnetische straling van mobiele telefoons, DECT, UMTS, C2000, WIFI,
G4 en G5 netwerk e.d.).

Lees via deze link onze uitgebreide informatie: Gezond en Vitaal 5e druk def. 30-04-2019.