Blog

Gigantische milieubelasting van de winning van LNG

De winning van schaliegas heeft grote risico’s voor het grondwater, ons drinkwater en de natuur. We kunnen veel beter investeren in echt duurzame energie.

Schaliegas: mooi onder de grond laten zitten – YouTube

 

FRACKING: Het wetenschappelijke bewijs van nadelige gezondheidseffecten waar overheden je niet over vertellen

 

Hydraulische fracking, algemeen bekend als fracking, is een techniek voor het verkrijgen van olie en gas uit schaliegesteente. Soms aangeduid als ‘onconventionele olie- en gasontwikkeling’, omvat het proces boren in de aarde en het richten van een hogedrukmengsel van water, zand en chemicaliën op gesteente. Hoewel overheden vaak beweren dat het proces weinig of geen risico vormt voor de volksgezondheid, is de waarheid precies het tegenovergestelde. Studies hebben duidelijke verbanden aangetoond tussen fracking en kanker, een hartaanval, ongunstige geboorte-uitkomsten en tal van andere negatieve gezondheidseffecten.

Om hun beweringen te ondermijnen dat het proces veilig is, is het een feit dat regeringen slechts zelden gedetailleerde beoordelingen hebben verzameld van de risico’s voor de volksgezondheid in verband met fracking en deze hebben afgewogen tegen de vermeende voordelen ervan. Wie zulke diepgaande analyses uitvoert, zou merken dat er veel is om je zorgen over te maken.

Fracking en kanker

Door de verbanden tussen fracking en kanker te onderzoeken, identificeerde een review gepubliceerd in het tijdschrift Science of The Total Environment in 2017 55 chemicaliën die in lucht en water vrijkomen en die bekend, waarschijnlijk of mogelijk kankerverwekkend zijn voor de mens. Deze chemicaliën omvatten 20 waarvan is aangetoond dat ze het risico op leukemie en lymfoom verhogen. De onderzoekers waarschuwden dat miljoenen mensen die binnen een mijl van frackingputten wonen, mogelijk zijn blootgesteld aan dergelijke chemicaliën.

Recent onderzoek heeft deze zorgen gevalideerd door te ontdekken dat kinderen in Pennsylvania die bij de geboorte in de buurt van onconventionele olie- en gasontwikkelingen woonden, twee tot drie keer meer kans hadden om te worden gediagnosticeerd met leukemie tussen de leeftijd van 2 en 7 jaar dan degenen die niet in de buurt van dergelijke olie- en gasactiviteit woonden.

Fracking en hartproblemen

Uit onderzoek gepubliceerd in 2021 blijkt dat onconventionele aardgasontwikkelingen geassocieerd worden met hartaanvallen. Gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Research door onderzoekers in de Verenigde Staten, bleek dat dergelijke ontwikkelingen geassocieerd zijn met verhoogde ziekenhuisopnamecijfers voor hartaanvallen bij mannen van middelbare leeftijd, oudere mannen en oudere vrouwen, evenals met verhoogde sterfte door een hartaanval bij mannen van middelbare leeftijd. De onderzoekers zeggen dat hun bevindingen ondersteuning bieden voor een verhoogd bewustzijn over de cardiovasculaire risico’s van onconventionele aardgasontwikkelingen en suggereren dat een verbod op fracking beschermend kan zijn voor de volksgezondheid.

Onconventionele aardgasontwikkeling is op dezelfde manier in verband gebracht met ziekenhuisopname bij patiënten die lijden aan hartfalen. Een studie gepubliceerd in het Journal of the American College of Cardiology in 2021 wees uit dat oudere patiënten met hartfalen bijzonder kwetsbaar lijken te zijn voor nadelige gezondheidseffecten van onconventionele aardgasontwikkelingsactiviteit.

Nadelige effecten op de gezondheid van zuigelingen

Meerdere studies tonen aan dat fracking negatieve effecten heeft op de geboorte-uitkomsten en de gezondheid van baby’s. Een recente studie gepubliceerd in het Journal of Health Economics vond “consistent en robuust bewijs” dat het boren van schaliegasbronnen een negatieve invloed heeft op zowel de drinkwaterkwaliteit als de gezondheid van baby’s.

Bewijs uit Pennsylvania bevestigt het verband tussen fracking en negatieve effecten op de gezondheid van baby’s. Onderzoek gepubliceerd in het Science Advances-tijdschrift in 2017 vond bewijs voor negatieve gezondheidseffecten van blootstelling aan utero aan fracking-sites binnen 3 km van de woonplaats van een moeder, met de grootste gezondheidseffecten gezien voor blootstelling aan utero binnen 1 km van sites. De gezondheidseffecten omvatten een grotere incidentie van baby’s met een laag geboortegewicht, evenals significante dalingen van het gemiddelde geboortegewicht en in verschillende andere metingen van de gezondheid van baby’s.

Een studie uit 2019 die de impact van fracking op de geboortegezondheid van baby’s in de provincies van Oklahoma onderzocht, deed vergelijkbare bevindingen, waaruit bleek dat hoe dichter de woonplaats van de moeder bij de geboorte bij frackingputten ligt, hoe negatiever de effecten zijn op de geboortegezondheid van de baby’s. Het verband tussen de nabijheid van frackingputten en ongunstige geboorte-uitkomsten wordt verder ondersteund door afzonderlijk onderzoek uit Californië en het platteland van Alberta, Canada.

Verhoogde ziekenhuisopname en andere problemen

Studies tonen een duidelijk verband aan tussen fracking en verhoogde ziekenhuisopnames. Onderzoek naar de gezondheidsimplicaties van onconventionele aardgasontwikkeling in Pennsylvania heeft een significant verband gevonden tussen schaliegasontwikkeling en ziekenhuisopnames voor longontsteking bij ouderen. Bewijs uit Pennsylvania toont op dezelfde manier aan dat onconventionele aardgasontwikkeling geassocieerd is met ziekenhuisopnames voor urogenitale problemen zoals nier- en urineweginfecties. Ander onderzoek in Pennsylvania heeft een verband bevestigd tussen onconventionele gas- en olieboringen en ziekenhuisopnames voor de medische categorieën dermatologie, neurologie, oncologie en urologie.

Bewijs toont duidelijk aan dat veel van de chemicaliën die worden gebruikt bij fracking de longen, lever, nieren, bloed en hersenen kunnen beschadigen. Symptomen die vaak worden gemeld door bewoners die binnen 1 km van frackingputten wonen, zijn slaapverstoring, hoofdpijn, keelirritatie, stress of angst, hoesten, kortademigheid, sinusproblemen, vermoeidheid, misselijkheid en piepende ademhaling.

Dansen op de tonen van het energiekartel

Gezien het gewicht van het wetenschappelijke bewijs dat nu bestaat, is het onmogelijk om te geloven dat overheden zich niet bewust zijn van de nadelige gezondheidseffecten van fracking. Als zodanig kunnen we alleen maar concluderen dat de volksgezondheid willens en wetens wordt geofferd op de twee altaren van bedrijfswinst en economisch voordeel. Terwijl momenteel slechts vier landen (Verenigde Staten, Canada, China, Argentinië) schaliegas of schalieolie commercieel produceren, proberen anderen dit steeds vaker te doen. De Britse regering heeft onlangs een verbod op fracking opgeheven dat sinds 2019 in het land van kracht was, en zei dat het nu kon doorgaan ondanks verzet van lokale raden.

Slechts zelden richten politici zich op de negatieve gezondheidseffecten van fracking, in plaats daarvan geven ze er de voorkeur aan om te discussiëren over de milieueffecten ervan. We moeten ons er echter van bewust zijn dat dansen op de melodie van het energiekartel een duistere en criminele geschiedenis heeft die meer dan een eeuw teruggaat en twee wereldoorlogen omvat. Politici en bedrijven die winst boven de menselijke gezondheid stellen, moeten ter verantwoording worden geroepen voor hun daden. Ervoor zorgen dat dit eerder vroeg dan laat gebeurt, is misschien onze beste verdediging tegen de geschiedenis die zich herhaalt.