Blog

Micro organismen

Voor een goede darmwerking en enzymontwikkeling is het van groot belang dat de goede micro-organismen de overhand krijgen, dit is ook van groot belang in een gezonde bodem. Om een simpel voorbeeld te geven hoe het werkt in de micro-organisme wereld kun je het beste een beeld voorstellen van drie groepen micro-organismen;

  • De goede micro-organismen zorgen voor goede enzymontwikkeling mits ook de minerale elementen beschikbaar zijn;
  • De opportunisten zijn de soort die zich aansluit bij de groep die de overhand krijgt;
  • De ziekmakende micro-organismen doen het goed op alles wat maar verkeerd is.

De frequentie van stoffen, zoals van medicijnen die niet in het water thuishoren, heeft al een zeer nadelig effect op groep 1. Deze micro-organismen leggen zelfs bij stress situaties al het loodje. Vitaal water heeft dus alleen daarom al een positief effect op deze groep. Als je dus een positieve situatie creëert voor groep 1, zal groep 2 zich daarbij aansluiten. Gezamenlijk maken ze de leefsituatie van groep 3 onmogelijk. Coli besmettingen e.d. hebben daardoor minder kans zich te ontwikkelen.

Als aanvulling op vitaal water kun je de goede micro-organismen ook extra helpen door deze regelmatig te enten. EM Producten zijn zeer goed inzetbaar als hulpmiddel tegen allerlei problemen.