Blog

Een andere kijk op Klimaat-verandering

Onlangs was Marijn Poels als gast uitgenodigd bij Robert Jensen (RTL5), die vertelde over de klimaatverandering waar hij veel onderzoek naar had gedaan. Ik herkende dit verhaal gelijk omdat ik zelf deze waarneming ook al jaren geleden had gedaan.  
https://www.climategate.nl/2018/09/marijn-poels-links-en-toch-niet-politiek-correct/ 

Toen ik nog op de lagere school zat en dit niet mijn favoriete hobby was, was ik altijd blij dat de zon precies op het zuiden van het klaslokaal stond om 12.00 uur, dit was het tijdstip dat de les was afgelopen en ik weer naar huis kon. 

Door de jaren heen heb ik waargenomen dat de zon niet meer exact op het zuiden stond om 12.00 uur. Ook de hoogtestand van de zon wisselde iedere keer. Omdat dit fenomeen mij interesseerde ga je nadenken hoe dit toch kon. Persoonlijk kwam ik tot de conclusie dat het misschien wel aan de bouw van gigantische stuwmeren kon liggen. 

De aardbol heeft een positieve en negatieve pool, door invloed van magnetisme en de zon  wordt deze op zijn plaats gehouden in het universum. Als je nu een groot stuwmeer bouwt heeft die massa invloed op de stand van de aardbol ten opzichte van de zon. De aardbol zal hierdoor gaan slingeren omdat de echte polen verschuiven (Torsing) was mijn visie. 

Toen enkele jaren geleden een artikel van Peter Cruijff op mijn pad kwam, werd mijn visie eigenlijk bevestigd. Peter Cruijff had ook waargenomen dat de stand van de zon aan het veranderen was. Hij heeft inmiddels 50 jaar lang zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar dat fenomeen door elk jaar op het zelfde tijdstip en plaats een foto te maken van het opkomen van de zon. Hij gaat zelfs zover dat door het slingeren van de aardbol extreme stormen, aardbevingen en overstromingen aan dit fenomeen verbonden wordt. 

Ook hij komt met bijna dezelfde verklaring, hij geeft aan dat het meer komt door het verplaatsen van grondstoffen zoals erts e.d.  Zie deze link.

De opwarming en klimaatverandering van onze aarde wordt dus absoluut niet veroorzaakt door CO2 wat de overheid en wetenschap ons wil doen laten geloven. CO2 is niet anders dan voeding voor vegetatie zoals planten, bomen en landbouw gewassen. 

De echte oorzaak is dat door de torsing van de aardbol de zon onder een heel andere hoek op de planeet aarde schijnt. Door dit fenomeen komen gigantische hoeveelheden methaangassen vrij door het ontdooien van de permafrost en dit zorgt voor de temperatuursverandering. 

Dus mijn inziens zal de hype rond het CO2 verhaal en door verandering van het plaatsen van warmtepompen en het gebruiken van elektrische auto’s niets veranderen aan de situatie. De hele CO2  uitstoot wereldwijd is slechts voor 4% verantwoordelijk voor de klimaatverandering. Het bouwen van de afschuwelijke windturbines zal daar dan ook niets aan veranderen, het is slechts verplaatsen van het probleem. 

Mijns inziens is het enige alternatief energie van de zon te gebruiken en met deze energie waterstof maken. De zonnepanelen die men tegenwoordig op woonhuizen plaatst, geeft op termijn meer nadelen dan voordelen. Denk alleen maar eens aan het gebruik van grondstoffen die nodig zijn voor het produceren van de panelen. Tevens zorgt het magnetische veld dat vrijkomt, op termijn, ernstig nadelige gevolgen voor de gezondheid van de mens en dier. Dus geen windmolens en zonnepanelen op gebouwen e.d. 

Een andere optie zou zijn gebruik maken van de vele hectaren grasland in ons land. Door bepaalde metalen draden in het wortelbereik van het gras te plaatsen zal dit energie opwekken omdat wortels van planten een zuurenzym afgeven om bodemelementen op te lossen. Als je deze draden in serie zet kun je naar een goede gelijkstroom bron komen voor een waterstofcel. De plant neemt dit weer op als voeding, de gebruikte metalen draden zullen ook wel wat afgeven maar dat hoeft geen probleem te zijn want aan de meeste elementen is toch een ernstig gebrek in de bodem.  Als je dan met deze energie waterstofgas maakt krijg je heel schone energie, je kunt op deze manier meerdere vliegen in één klap slaan. 

Als je deze bodems niet meer ploegt en regelmatig met micro-organismen bemest zullen de fotosynthese micro-organismen onder invloed van de zon veel energie produceren. Dit is voor de bodem en bodemleven ook nog goed en vele malen beter. Je krijg op deze manier ook beter en gezonder gras voor de koeien. De agrariër haalt een veel hoger rendement van zijn grond en wordt schone energieproducent als tweede tak met zijn bedrijf.  

Ik heb bovenstaande zelf al eens kleinschalig geprobeerd en kwam tot de conclusie dat het goed werkt. Ik denk dat dit principe juist grootschaliger geprobeerd zou moeten worden, daar wordt al actie toe genomen. Mocht het goed uitpakken kan men veel geld besparen en voor veel nuttiger dingen gebruiken. 

Verder heb je ook geen horizonvervuiling door al die windmolens die een ramp zijn voor de vogels en ook de mensen die er vlakbij wonen.