Blog

Van nature voorkomende micro-organismen

We weten dat er miljarden micro-organismen zijn in het stofwisseling en darmsysteem bij mens en dier, (een koe draagt bv een massa van 15 kg aan micro-organismen in en op het lichaam). Deze massa aan micro-organismen kunnen onderverdeeld worden in drie groepen. 

Je hebt een kleine groep heel goede micro-organismen die zorgen voor een goede enzymontwikkeling in het stofwisselingssysteem, dit zijn wel micro-organismen die door een factor stress en slechte levensomstandigheden snel het lootje leggen. 

Ook heb je een even grote groep slechte micro-organismen zoals E-colli, Klebsiella, Clostridium, Salmonella, Legionella, enz. Dit zijn micro-organismen die onder normale omstandigheden gewoon hun ding doen in het stofwisselingssysteem. Deze groep wordt pas een probleem als de situatie er om vraagt, bijvoorbeeld door slechte voeding en/of levensomstandigheden, dan krijgen ze vanuit de natuur de opdracht om alles wat ziek, zwak, en misselijk is op te ruimen. 

Verder is er een groep die de grootste is en eigenlijk meelopers zijn (de opportunisten), deze groep sluit zich te allen tijde aan bij één van de eerste twee groepen en wel de groep die de overhand krijgt. 

Zorgt men er nu voor dat je goede levensvoorwaarden creëert voor de eerste groep, zul je zien dat de opportunisten zich bij hen aansluiten en gezamenlijk de ziek makende bacteriën bij een besmetting weer binnen hun eigen bandbreedte brengt en houdt. Dit is een heel andere benadering dan alleen maar probiotica (goede micro-organismen) te gebruiken die nooit in staat zijn het bovenstaande ook te doen, zo werkt de natuur namelijk niet!! 

Je moet zorgen dat je de zaak in balans hebt en niet aan symptoombestrijding doen. Het bestrijden van micro-organismen verlies je te allen tijde op termijn omdat een micro-organisme zijn DNA bij elke celdeling kan veranderen.  

Toepassing:
 • In het drinkwater
 • Vernevelen over het ruwvoer in de voer mengwagen
 • Vernevelen op de brok
 • Tijdens het inkuilen in plaats van andere kuilverbeteraars. De resultaten zijn uitstekend en als het in de kuil zit hoef je het ook niet te vernevelen over het voer. Dosering voor een kuil is 0,8 liter per ton product.
 • Wond genezing 1:10 of puur
 • Goed inzetbaar tegen diarree bij kalveren. 
Verder kan Liquid For Life zorgen voor:
 • Vermindering van stank in de stallen en als het door het dier gaat over de voeding geen schuimende drijfmestkelders meer;
 • Vermindering van vliegen en parasieten;
 • Verbetering van de gezondheid van de dieren door een betere eiwitvertering;
 • Vermindering van stress;
 • Kwaliteitsverbetering van het vlees;
 • Bevordering van de vruchtbaarheid. 
Verneveling van EM in de stallen voor beter stalklimaat

Een slecht stalklimaat en ziekten bij het vee worden veroorzaakt door een toenemend aantal schadelijke micro-organismen. Deze produceren schadelijke en giftige stoffen, zoals ammoniak, waterstofsulfiden, methaan, koolwaterstoffen, chloorwaterstoffen en vele andere schadelijke gassen. Onderdruk de toename van schadelijke micro-organismen met EM, waardoor het stalklimaat verbetert en de hygiëne in de stal toeneemt. 

Het resultaat is een betere voederconversie en een betere gezondheid van de dieren. 

Geschikt voor alle dieren o.a. in de melkveehouderij, pluimveehouderij, varkenshouderij, paardenhouderij.
Vraag ons gerust mee te denken in uw specifieke situatie.