Blog

Zout en hoge bloeddruk

Geschreven door: Dr. F. Batmanghelidj

BLOEDDRUK EN UITDROGING

De meetbare kracht die het bloed door de slagaderen laat stromen, wordt bloeddruk genoemd. Deze kracht heeft twee componenten.
De diastolische component (onderdruk – red.) is de constante basiskracht in de slagaderen, die de bloedvaten gevuld en op een constante druk houdt. Het is de laagste waarde op de meetinstrumenten. De algemeen aanvaarde normale waarde ervan ligt tussen de 60 en 90.
De systolische component (bovendruk – red.) van de bloeddruk is de scherpe stijging van de druk in de slagaderen, opgewekt door het samentrekken van de linkerkant van het hart.
Dat samentrekken perst het bloed dat in de linkerkamer van het hart zit naar het reeds gevulde en onder druk staande systeem van slagaderen. De normale waarde ligt tussen de 90 en 130. Met andere woorden de normale bloeddruk, systolisch-diastolisch, ligt tussen de 90/60 en de 130/90.

Het verschil tussen de twee waarden is belangrijk. Het betekent dat het bloed doorgevoerd wordt door de snelle stroom van nieuw bloed door de aderen. Dat voorkomt dat de zwaardere deeltjes in stilstaande gebieden kunnen neerslaan.
Het houdt in dat de toegenomen druk helder serum door de kleine gaten van de haarvaatjes spuit. Datzelfde gebeurt bij de filtergebieden in de nieren om het bloed te zuiveren. Het belang van de onderdruk is om alle bloedvaten gevuld met bloed te houden zodat er geen enkele leeg blijft.

Problemen bij de bloedsomloop worden duidelijk als de onderdruk sterk boven of onder de normale waarde komt.
Als het boven de normale waarde komt, betekent dat dat het hart tegen meer druk in moet werken wanneer het bloed de aderen in perst.
Voor korte tijd kan dit geen kwaad. Maar als dat dag in dag uit bij een hartslag van zestig tot tachtig keer per minuut optreedt, dan heb je een zeer vermoeid hart. Ook zijn de bloedvaten overbelast en ze moeten daardoor dikker en minder elastisch worden om de herhaalde aanslag op de vaatwand aan te kunnen.
Een onderdruk die veel lager is dan normaal, heeft ook een effect op de bloedsomloop, met name die naar de hersenen.
Te weinig druk in de slagaderen naar de hersenen, betekent minder zuurstof voor de vitale kernen in de hersenen. Het gevolg: je slap voelen en niet volledig geconcentreerd. Bij een lage bloeddruk kun je zelfs flauwvallen als je plotseling opstaat. En hoe ontstaan deze complicaties? Door uitdroging!

Hoge bloeddruk

Grofweg zestig miljoen Amerikanen lijden aan hoge bloeddruk.
Er kan meer dan één reden bestaan waarom de bloeddrukwaarden een stijging laten zien ten opzichte van wat als normaal wordt beschouwd.
Naar mijn wetenschappelijke mening is de meest algemene en meest voorkomende reden een geleidelijk ontstane uitdroging van het lichaam. Dit type hoge bloeddruk wordt essentiële hypertensie (hoge bloeddruk zonder oorzaak – red.) genoemd.
Een groot aantal mensen uit deze groep krijgt de een of andere medicatie om dit signaal van uitdroging tegen te gaan. Totdat ze kennis hebben van het verband tussen deze aandoening en de hoeveelheid water die ze drinken, of de verkeerde keuze van de dranken die ze drinken, zullen ze de rest van hun verkorte leven farmaceutische producten moeten gebruiken.
De verschuiving van de wetenschappelijke opvatting biedt ons een nieuwe kijk op hoge bloeddruk; het type dat we essentiële hypertensie noemen.
Het laat ons zien dat een geleidelijke stijging van de bloeddruk een signaal is van een geleidelijk ontstaan van een watertekort in het lichaam.
De bloedvaten zijn ontworpen voor het kunnen omgaan met de herhaalde veranderingen in het bloedvolume en de doorbloedingseisen van de verschillende weefsels. De bloedvaten hebben kleine vaatopeningen, oftewel lumen, die open- en dichtgaan om zich aan te passen aan de hoeveelheid bloed die er is.
Bij het verlies van water, of liever gezegd door te weinig drinken, wordt 66 procent van het tekort opgevangen door de hoeveelheid water die in de cellen zit (pruimachtige cellen gaan er uitzien als gedroogde pruimen); 26 procent wordt opgevangen door het water buiten de cellen, en slechts 8 procent van het tekort komt ten laste van de hoeveelheid die in de bloedsomloop aanwezig is.
De bloedsomloop past zich aan, aan dat verlies van acht procent door de capaciteit van het vaatbed te verminderen. Eerst trekken de haarvaten aan de buitenkant van het lichaam zich samen en uiteindelijk zullen de grotere vaten zich samentrekken om de bloedvaten gevuld te houden.

 

Figuur 7.1: Het vaatsysteem in het hele lichaam past zich aan het verlies aan bloedvolume aan door een selectief vernauwen van de bloedvaten. Een belangrijke oorzaak van verlies van het bloedvolume is het verlies van water uit het lichaam of een te lage aanvoer van water vanwege het verlies van het dorstgevoel. Deze vernauwing leidt tot een meetbare stijging van de druk in de slagaderen. Dit heet hypertensie (hoge bloeddruk – red.).

Als de bloedvaten niet zouden vernauwen, zouden de bloedgassen gescheiden worden van het bloed en de lege ruimte opvullen en aldus luchtproppen (embolieën – red.) veroorzaken. Deze aanpassing van de vaten aan de hoeveelheid water in het vaatsysteem is een zeer hoogontwikkeld ontwerp binnen de principes van de hydraulica (wetenschap van het gedrag van stromende vloeistoffen – red.).

Injectiedruk voor de filtersystemen

Een andere belangrijke reden voor de vernauwing van de bloedvaten is de noodzaak om de hoeveelheid bloed in de slagaderen samen te knijpen, om water in uiterst belangrijke cellen van het lichaam te kunnen injecteren en filteren. Hersencellen zijn hiervan een voorbeeld.
De vernauwing van de bloedvaten zorgt voor de kracht die nodig is om het omgekeerd osmotisch proces (de waterdruk buiten de cellen neemt toe om water in vitale cellen te kunnen persen – red.) in het lichaam aan te sturen een programma voor crisismanagement voor het in leven houden van belangrijke cellen in het lichaam.
Water wordt in de uitgekozen cellen geperst door kleine douchekopachtige gaatjes in de celmembraan. Het verschil tussen de boven- en de onderdruk is de kracht die nodig is om onder normale omstandigheden water in de vitale cellen van het lichaam te krijgen.
Naarmate het lichaam steeds meer uitgedroogd raakt, zal de druk die nodig is om water te filteren en in de vitale cellen te injecteren, toenemen. Hoe minder water in het lichaam, des te hoger de druk die nodig is om vitale cellen te verzadigen.

Het mechanisme is simpel. In stressvolle, spannende omstandigheden, en bij uitdroging ontstaat dat geleidelijk, wordt histamine vrijgemaakt. Histamine activeert de productie van vasopressine (een hormoon dat de urineproductie vermindert – red.).
Bepaalde cellen in het lichaam hebben ontvangstpunten die gevoelig zijn voor vasopressine.
Zodra het hormoon op dat gevoelige punt zit, wordt er een opening in de vorm van een douchekop gemaakt in de celmembraan. De ruimte in de douchekop wordt gevuld met serum en het water dat het serum bevat, filtert door de gaatjes in de douchekop. Die gaatjes zijn zo groot dat er maar één watermolecuul tegelijk door kan.
Zoals de naam al aangeeft, veroorzaakt vasopressine ook de vernauwing van de vaten in de buurt. Deze vernauwing van bloedvaten kun je als een samenknijpen zien dat het serum en het water daarin door de vaatopening perst. Dat is noodzakelijk, wanneer er wat van dat water de cellen in geperst moet worden.

Renine-angiotensine systeem (RAS)

Een ander systeem dat de waterhuishouding regelt en verband houdt met uitdroging en de aanmaak van histamine, is het renineangiotensine systeem (RAS).
De aanmaak van renine-angiotensine (RA) is een onderdeel van het dorstgevoel en het meer drinken. Het zorgt ook voor enige vernauwing van de bloedvaten en wordt gezien als een dominante factor bij het optreden van een hoge bloeddruk.
Het RAS wordt uiteindelijk zeer belangrijk in de nieren, die de urine moeten concentreren en water moeten besparen tijdens de productie van urine. De nieren herkennen het tekort aan water en activeren het aanwezige RAS, zodat er om meer water gevraagd wordt voor de productie van urine.
Het RAS stimuleert uiteindelijk een behoefte aan zout en zorgt ervoor dat het zout wordt vastgehouden totdat het lichaam volledig verzadigd is.
De hersenen hebben een eigen onafhankelijk RAS. Wanneer er een tekort aan water bestaat, worden de kernen die dat tekort opmerken, actief en gaan de neurotransmitter histamine aanmaken. Dat activeert dan het RAS van de hersenen.
Wanneer het lichaam binnenin de cellen uitgedroogd raakt, ontstaat er een gelijktijdige stijging van de bloeddruk. Er ontstaat dan een neiging om zout vast te houden, dat essentieel is voor het aansturen van de omgekeerde osmose.

Figuur 7.2.: Het schematische model van een zenuwcel/ de membraanwand en de vasopressine-receptor (orgaantje dat gevoelig is voor prikkels – red.) die in een soort douchekop verandert, die alleen maar water door de hele kleine gaatjes laat.

Dit is een onderdeel van het mechanisme van omgekeerde osmose, dat het lichaam gebruikt om gefilterd water in belangrijke cellen te krijgen.

 

Het lichaam gaat water vasthouden in de vorm van oedeem, van waaruit vrij water wordt gefilterd en in de vitale cellen wordt geïnjecteerd.
In de geneeskunde hebben we nooit het verband tussen uitdroging van de cellen en de werking van het RAS gezien. We zagen alleen maar de toename van de hoeveelheid water tussen de cellen.
We nemen automatisch aan dat het vasthouden van vocht door het lichaam en de stijging van de bloeddruk een ziekelijk proces is dat door het RAS veroorzaakt wordt.
We hebben nooit bedacht dat dat proces een aanpassing was om uitdroging in de vitale cellen te corrigeren, cellen in de hersenen, de lever, de nieren, de longen en andere belangrijke organen en klieren.
Bij de chemische stappen horen enzymen die angiotensine omzetten de angiotensine converterende enzymen (ACE). In drie stappen maken die enzymen angiotensine III. Deze chemische stof wekt een sterke drang op tot het vasthouden van zout.

Extra zout houdt extra water in de weefsels vast. Het enige wat dit mechanisme voor het vasthouden van zout kan stopzetten, is het drinken van voldoende water en het innemen van een beetje zout. Daardoor komt de hoeveelheid water binnen en buiten de cellen weer in balans.
Het zout moet ongeraffineerd zeezout* zijn dat ook nog andere belangrijke mineralen bevat, die nodig zijn om het water vast te houden wanneer het eenmaal in de cellen is geïnjecteerd.

Wanneer water in vrije vorm aanwezig is, dringt het vrij snel door de celmembraan zonder dat het erin geperst hoeft te worden. De snelheid van het door de celmembraan dringen is berekend op 10-3 centimeter per seconde, wat behoorlijk snel is.
Dit natuurlijke en snelle doordringingsproces van water in de nieren is de reden dat water vanuit zichzelf een natuurlijk diureticum (een stof die de urineproductie aanzet, een plastablet – red.) is. Veel beter dan de chemische diuretica of ACE-remmers, die tegenwoordig standaard gebruikt worden.
Door iemand met een essentiële hypertensie (hoge bloeddruk zonder oorzaak – red.) plastabletten te geven, bewijs je de patiënt eigenlijk een ronduit slechte dienst.
Water zelf zal de urineproductie doen toenemen en het teveel aan vastgehouden zout zal geleidelijk met de urine uitgescheiden worden. Daarom is water een zeer effectief middel tegen een verstopte neus en verwijdert het oedeem.
Wanneer je water drinkt om het bloed te verdunnen, zul je niet meer afhankelijk zijn van het proces van omgekeerde osmose en het RAS om water in de vitale cellen te krijgen. Dat geldt ook voor het nierweefsel dat geconcentreerde urine moet maken en gifstoffen uit het lichaam moet verwijderen.
Het lichaam zal dan niet uit nood extra vloeistof in de weefsels opslaan als een reserve voor het filteren en injecteren van water in de cellen. Dit is wat essentiële hypertensie inhoudt.
Omdat het verbonden wordt aan het ouder worden en in het verleden onontkoombaar werd geacht, krijgt de geleidelijke stijging van de bloeddruk het etiket essentiële hypertensie. Waarmee bedoeld wordt dat het een onvermijdbaar gevolg is van lang leven.
Het was niet bekend dat een geleidelijk verlies van het dorstgevoel bij het ouder worden, verantwoordelijk is voor het optreden van chronische uitdroging en de daarop volgende hoge bloeddruk.

Figuur 7.3: Een model van de gebeurtenissen in het lichaam die ofwel de renine-angiotensine productie stimuleren ofwel afremmen.
Natuurlijk zal het dagelijks drinken van meer water en het innemen van zeezout, dat ook andere mineralen bevat, dit probleem herstellen.

Zoals tegenwoordig omgegaan wordt met hoge bloeddruk, is misdadig. Iemand plastabletten geven die een hoge bloeddruk heeft met een goede nierfunctie, is absurd.
Het lichaam probeert zijn water vast te houden door zout op te slaan en wij zeggen tegen het ontwerp van de natuur: “Nee, je begrijpt het niet, je moet plastabletten innemen en dat water wegdoen.”
Door plastabletten te geven en de hoeveelheid water in het lichaam te verminderen, verlagen we het effect van de omgekeerde osmose dat water aan de hersenen en andere belangrijke cellen in het lichaam levert. Water is zelf de beste natuurlijke waterafdrijver.
We moeten onthouden dat complicaties die verband houden met een hoge bloeddruk, waaronder trombose van de kransslagaderen en herhaalde beroertes, in feite veroorzaakt worden door langdurige uitdroging.

Bedenk: chronische uitdroging doodt vroegtijdig en pijnlijk. Het gebruik van plastabletten helpt hierbij.

Jim Bolen, een vrachtwagenchauffeur, wiens brief hierna komt, is een uiterst interessant persoon. Hij was opgeleid als piloot en werkte bij een van de vliegtuigmaatschappijen in het land.
Omdat hij een erg hoge bloeddruk had, moest hij aan de grond blijven — niet in staat om nog langer te vliegen. Toen ontdekte hij de Water Cure-informatie en was in staat zijn bloeddruk met gemak omlaag te krijgen en zonder gebruik van de gebruikelijke chemicaliën die voor zijn aandoening voorgeschreven werden.
Hij is van nature zeer onderzoekend en leert graag. Hij heeft een goed geheugen voor details. Hij heeft de informatie over de rol van water en de helende eigenschappen ervan uit zijn hoofd geleerd en is vastbesloten anderen op de hoogte te brengen en te helpen.
Bolen is nu een rondreizende zendeling voor de Water Curefilosofie en website. Hij rijdt zijn vrachtwagen door het hele land. Hij praat met andere chauffeurs op rustplaatsen of via hun systeem van radiocommunicatie.
Hij krijgt hen zover dat ze water drinken als ze moe zijn en zich achter het stuur slaperig voelen. Hij krijgt hen zover dat ze hun frisdranken en koffie laten staan en in plaats daarvan water gaan drinken. Hij vertelt hun over het belang van voldoende gebruik van zout in verhouding met de hoeveelheid water die ze drinken.
Iedere maand koopt hij voor een paar honderd dollar aan boeken en audio’s en geeft die aan de mensen die die informatie nodig hebben om hun gezondheid te verbeteren.
Hij stopt onderweg bij kerken en parochies. Hij praat met priesters op zijn route en geeft hun boeken en video’s om met hun parochianen te delen.
Hij heeft duizenden mensen geholpen kennis te nemen van het belang van water voor hun levens.

Aan: Dr. Batman
Van: Jim Bolen

Ik ontdekte het belang van water en zout voor het menselijk lichaam in juni 1997 toen ik bij een medisch onderzoek afgekeurd werd voor het vernieuwen van mijn commercieel vliegbrevet. Mijn bloeddruk was in rust 230/110.
lk moest aan de grond blijven en kreeg het advies om mijn huisarts te raadplegen. Die vertelde me dat ik medicijnen tegen de hoge bloeddruk nodig had, maar ik besloot dat ik nog niet aan de medicijnen ging.
Ik ging ontdaan bij hem weg, in een staat van ontkenning. Mijn bloeddruk was altijd 120/80 geweest. Ik nam een paar weken later een second opinion, nadat ik knoflook, kruiden, vitaminen, fitness en meditatie had geprobeerd, om te merken dat het nog steeds een stevige 180/100 was.
Mijn dokter zei me dat als ik niet aan de medicijnen ging, mijn hart zou vergroten en ik in de toekomst een hartaanval of beroerte zou krijgen.
Ik ging gedeprimeerd naar huis. Ik wilde geen ouderdom op mij vierenvijftigste aanvaarden. lk sprak met een vriend over mijn situatie, toen een gepensioneerd chiropractor me over uw boek vertelde.
Hij leende mij zijn boek en zei me een week lang geen cafeïne te gebruiken, tien glazen water per dag te drinken en een halve theelepel zout aan mijn voeding toe te voegen.
Ik keek hem aan alsof hij gek geworden was. lk zat al jaren op een zoutvrij dieet.
Ik dank God voor uw boek, Dr. Batmanghelidj en Dr. Lee Hobson voor zijn tijd en vrijgevigheid.
Mijn bloeddruk is nu 117/75. Ik gebruik in het geheel geen medicijnen en heb een onbeperkte energie op mijn achtenvijftigste. Geen hoofdpijn of rugpijn meer. Mijn voorhoofdsholten zijn schoon en ik heb geen verstopping meer.

Met dank,
Jim Bolen
Indio, CA

Ik zou nog veel meer over de bloeddruk kunnen schrijven. Ik volsta met te melden dat een ‘essentiële hoge bloeddruk’ een aanwijzing is voor een ontwikkelde chronische uitdroging.
Wanneer je de uitdroging corrigeert door dagelijks meer water te drinken en wanneer je de door de urine verloren gegane mineralen corrigeert door de juiste hoeveelheid daarvan in te nemen, zal er geen noodzaak zijn om je bloeddruk te laten stijgen. Zo simpel is het.

Uitdroging is verreweg de meest voorkomende constante stressor in het lichaam die de bloeddruk doet stijgen. Dat is het geval bij ten minste zestig miljoen Amerikanen.
Er kunnen echter gevallen zijn waarin andere onopgemerkte stressoren dezelfde chemische reacties teweegbrengen die uiteindelijk de bloeddruk zullen verhogen. Deze gevallen zijn zeldzaam en er is uitputtend onderzoek nodig om het probleem zeer precies aan te duiden.
We moeten dan eerst uitdroging als primaire oorzaak van de hoge bloeddruk uitsluiten, voordat we andere mogelijkheden gaan overwegen.

Zout en hoge bloeddruk

Recente wetenschappelijke artikelen zetten ook vraagtekens bij de opvatting dat zout slecht is voor mensen met een hoge bloeddruk.
Dr. H. Alderman van het Albert Einstein College of Medicine c.s. hebben in hun artikel in de Journal of Hypertension van 1995 aangetoond dat mensen met een zoutarm dieet meer kans hebben om aan een hartaanval of beroerte te overlijden dan degenen die vrijelijk zout gebruiken.
In een artikel uit de American Journal of Clinical Nutrition van 1997 heeft Dr. David McCurron, van de afdeling Nefrologie (het medisch specialisme dat nieraandoeningen bestudeert – red.) van de Oregon Health Science University in Portland, ontdekt dat met een juiste dagelijkse dosis kalium, calcium en magnesium, zout geen hoge bloeddruk veroorzaakt. Integendeel, het zou de bloeddruk zelfs kunnen verlagen.
Dit artikel bevestigt mijn mening dat de hoeveelheid water binnen en buiten de cellen in balans dient te zijn.
Bedenk dat zout het waterpeil buiten de cellen regelt. Kalium, magnesium en calcium zijn uiterst belangrijke mineralen die de hoeveelheid water binnen de cellen in evenwicht brengen.

Informatie die je ook dient te onthouden, is dat vijf elementen — water zout, kalium, magnesium en calcium — betrokken zijn bij het regelen van de energie in de cellen. Water stuurt het natrium/kaliumpompeiwit aan en maakt hydro-elektriciteit.
Deze hydro-elektriciteit wordt gebruikt voor de directe behoefte en het teveel wordt omgezet in direct bruikbare energie voor gebruik in noodsituaties.
Calcium wordt aan ander calcium in de botten geplakt en in het endoplasmatisch reticulum (netvormige celstructuur die zorgt voor het transport van materialen binnen de cel – red.) in de cel opgeslagen. Ieder opgeslagen calciumatoom vangt één energie-eenheid, die waar nodig hergebruikt kan worden.
Magnesium vangt heel veel energie-eenheden in de vorm van magnesium-ATP.

Zoals je ziet, is het raadsel van de essentiële hoge bloeddruk opgelost.
Om dat probleem te vermijden dien je dagelijks voldoende water te drinken, zodat je urine licht van kleur is. In je voeding moet minstens 3 tot 4 gram zout zitten, ongeveer 1 gram calcium, 400  tot 800 milligram magnesium en ongeveer 2000 tot 4000 milligram kalium. (Hoewel de hoeveelheid magnesium hoger is dan de officieel vastgestelde aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, blijken de meeste mensen een ernstig tekort aan magnesium te hebben en dat moet gecorrigeerd worden.)
Kalium is makkelijk aan te komen, door het eten van voedsel met een hoog kaliumgehalte, zoals rozijnen, aardappelen, avocado’s, limabonen en alle andere bonen, erwten, tomaten, bloemkool, bananen, brood, sinaasappelen, grapefruits, gedroogde abrikozen, melk, eieren en kaas.
In praktisch alles watje eet, zit wel wat kalium. Het is echt noodzakelijk dat je voedsel gaat eten met een hoog gehalte aan kalium.

Als je geen kelp, tarwezemelen, tarwekiem, amandelen en andere noten die een zeer hoog magnesiumgehalte hebben, eet of groene bladgroente waar magnesium een bestanddeel is van het chlorofyl, zou je dagelijks magnesiumsupplementen moeten nemen.
Wat calcium betreft zullen de volgende voedingsmiddelen in de calciumbehoefte van het lichaam voorzien; in volgorde van hun calciumgehalte: kelp, kaas, sesamzaad, tofoe, stroop, peulen (met name linzen), diverse bonen, vijgen, amandelen, boerenkool, waterkers, peterselie, gewone yoghurt, garnalen, broccoli, melk, cottage cheese (hüttenkâse – red.) en olijven.
Mensen die een vermageringsdieet volgen, of degenen die niet de beschikking hebben over een uitgebalanceerd dieet, zullen deze mineralen in de vorm van supplementen moeten innemen.
Jodium is een zeer belangrijk element in het regelen van de waterhuishouding.
Jodium is essentieel voor de schildklier om thyroxine aan te maken, het belangrijkste hormoon van de schildklier. Het schijnt dat thyroxine het element is dat de cel stimuleert om alle eiwitten van de natrium/ kaliumpomp aan te maken.
Die regelen het evenwicht tussen het natrium en kalium en andere mineralen binnen en buiten de cellen en ze produceren energie. Door het bewegen van natrium en kalium over de celmembraan komt niet alleen water in beweging om het osmotisch evenwicht binnen en buiten de cel te regelen. Ook de pompen voor de andere mineralen zullen in actie komen en het gehalte aan magnesium, kalium en calcium binnen de cel regelen.
Voordat jodium bij het zout werd gedaan, waren er veel mensen die een tekort aan jodium hadden en aan een vergroting van de schildklier in de nek leden, hetgeen bekend staat als struma (krop – red.).
Een van de grootste complicaties van een jodiumtekort is het optreden van harde stugge zwellingen en oedeem, bekend als myxoedeem.
Andere complicaties zijn een droge huid, haaruitval, geheugenverlies, vermoeidheid, slaperigheid en verlies van spierweefsel. Jodium is, zoals je ziet, essentieel voor een goede gezondheid en een goede vochtbalans.
Tot mijn grote spijt heb ik ontdekt dat geraffineerd zeezout niet genoeg jodium bevat.
Met de gedachte dat zeezout veel belangrijke sporenelementen (stoffen die het lichaam in uiterst kleine hoeveelheden nodig heeft – red.) bevat, ben ik overgestapt op het gebruik van zeezout. Ik lette daarbij niet op of ik voldoende voedingsmiddelen of supplementen innam om mijn lichaam van het benodigde jodium te voorzien.
De tweede fout die ik maakte, was dat ik niet op mijn eigen gezondheid lette. Ik was te druk met het uitdragen van mijn medische doorbraak op het gebied van de waterhuishouding van het lichaam.
Ik ontwikkelde alle vroege symptomen van een jodiumgebrek, behalve de struma in mijn nek. Ik ontwikkelde echter een onprettig gevoel in mijn borst en kortademigheid.
Een CT-scan van mijn borstholte onthulde een forse schildkliervergroting in mijn borst die op mijn luchtpijp drukte en hem zelfs indrukte.

Dit was drie maanden geleden. Ik heb mijn jodiumgebruik aangepast in de vorm van gedroogde kelp, als onderdeel van mijn dagelijkse combinatie van supplementen, die ik nu heel trouw inneem.
Met als gevolg dat mijn ademhalingsproblemen zijn opgelost, mijn oedeem is verdwenen, ik niet meer traag en sloom ben en veel meer energie heb, mijn slaappatroon weer normaal is en mijn bloeddruk weer terug naar normaal is.
Ik voel me nu veel gezonder en zekerder en ben 8 kilo kwijt aan vocht dat ik vasthield.
Al deze verbeteringen zijn het gevolg van de onmisbare rol die jodium speelt in de werking van het lichaam en van het innemen van de belangrijke mineralen die ik hiervoor genoemd heb.
Zie je, zelfs artsen worden ziek en daar leren we van. Een waarschuwing: neem niet te veel jodium in. Dat kan namelijk weer andere problemen geven.