Blog

Alzheimer, Parkinson, diabetes, obesitas en vitamine B12

In een normale bodem bevinden zich drie typen micro-organismen, te weten een kleine groep goede micro-organismen, een grote groep neutrale micro-organismen, en een kleine groep ziekmakende micro-organismen.

Als men de bodem voorziet van rottende drijfmest uit de gierkelder dan zal de groep ziekmakende micro-organismen de overhand krijgen. doordat de neutrale micro-organismen zich aansluiten bij de eerstgenoemde groep. En samen zullen ze de goede micro-organismen vernietigen. Door dit proces ontstaan toxische (giftige) stoffen, die op hun beurt weer opgenomen worden door gewassen die op  deze bodem groeien (super situatie voor het ontstaan van plantenziektes en schimmelvorming zoals DON micotoxine). Wanneer deze gewassen door mens en dier gegeten worden geeft dit ook  problemen in het lichaam. Met alle gevolgen van dien.

Daar komt nog bij dat door het gebruik van kunstmest er een ongecontroleerde celdeling ontstaat en Dit werkt ook door in het lichaam van mens en dier. Er zit namelijk geen balans meer in de voeding. Een mooi voorbeeld is dat er steeds meer mensen zijn met bepaalde tekorten zoals van bijvoorbeeld vitamine B12. Normaliter is dit een vitamine die vroeger in melk, kaas, en rundvlees voorkwam, echter tegenwoordig nagenoeg niet meer aanwezig is. Ik kan mij ook wel voorstellen hoe dit komt.

Als een koe het sporenelement cobalt niet tot haar beschikking krijgt, kan zij ook nooit vitamine B12 aanmaken. Waar komt vitamine B12 in de bodem vandaan? Welke processen leiden tot vorming van deze vitamine? Van nature wordt vitamine B12 door melkzuurbacteriën in de menselijke en dierlijke darm geproduceerd, mits in de voeding cobaltsporen zitten. Zonder cobalt dus geen vitamine B12.

Omdat vitamine B12 een cobaltkern bezit, wordt ze ook wel cobalamine genoemd. Hoe komt vitamine B12, die de eigenschap van een enzym heeft, in de bodem? Op basis van de nieuwste inzichten wordt vitamine B12 in de wortelsfeer en in de wortels van planten aangemaakt, voor zover daar het sporenelement cobalt aanwezig is. De samenhang is als volgt: in de rhizosfeer, het wortelbereik, ontwikkelt zich zodra de plant groen wordt, doordat er chlorofyl wordt gevormd, een bijzonder flora micro-organisme dat in symbiose met de fijne haarworteltjes leeft. Het gaat hierbij voor het overgrote deel om dezelfde soorten bacteriën die ook bij mens en dier als symbionenten optreden, namelijk om bacteriën die melkzuur vormen. Wanneer nu in de bodem het sporenelement cobalt aanwezig is, dan is de weg vrij voor de vorming van vitamine B12,  cobalamine.

De ouderen onder u weten nog wel van vroeger dat elke boer in het vroege voorjaar slakkenmeel strooide, waarin nu juist de stof cobalt zat. Deze boeren hadden meer verstand van de bodem dan tegenwoordig menig voorlichter in de land en tuinbouw, inclusief de overheid, door het verplicht te stellen van emissiearm bemesten van de bodem.

Uit onderzoek blijkt dat hersenaandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer, Parkinson, diabetes en obesitas deels zijn te herleiden tot een gebrek aan essentiële elementen zoals calcium, ijzer, mangaan, zink, koper en magnesium, deze kunnen direct vitale functies remmen en ziekte veroorzaken.

Zolang de bodem niet van de benodigde elementen wordt voorzien, is er dus een structureel tekort in de voeding voor mens en dier. Om toch nog enigszins goede resultaten te behalen is het wijs om de dieren van extra natuurlijke mineralen en sporenelementen te voorzien.