Blog

Microplastics aangetoond in menselijke bloedbaan

Een onderzoeksteam heeft voor het eerst aangetoond dat plastic deeltjes uit de leefomgeving in de menselijke bloedsomloop terecht komen. De resultaten van dit onderzoeksproject ‘Immunoplast’ zijn op donderdag 24 maart 2022 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Environment International. Het onderzoekteam werd geleid door ecotoxicoloog Heather Leslie en analytisch chemicus Marja Lamoree,

Bloed gescreend op vijf polymeren

De onderzoekers (van de Vrije Universiteit Amsterdam, Deltares en van Amsterdam UMC) ontwikkelden een analysemethode die gericht is op het op sporenniveau aantonen van micro- en nano-plastic deeltjes in menselijk bloed. De methode werd toegepast op het bloed van 22 anonieme donoren. Dit bloed werd onderzocht op de aanwezigheid van vijf verschillende polymeren, de bouwstenen van plastic. Ook werd van de afzonderlijke polymeren bepaald in welke mate ze aanwezig waren in het bloed. Maar liefst driekwart van de proefpersonen bleek plastics in het bloed te hebben.

PET meest aangetroffen

In het bloed van de proefpersonen bedroeg de totale concentratie plastic deeltjes gemiddeld 1,6 µg/ml, wat te vergelijken is met één theelepel plastic in 1.000 liter water (tien grote badkuipen). Een kwart van de geteste donoren had geen aantoonbare hoeveelheden plastic deeltjes van welke soort dan ook in het bloed. Polyethyleentereftalaat (PET), polyethyleen en styreenpolymeren waren de meest aangetroffen soorten plastic in de bloedmonsters, gevolgd door poly(methylmethylacrylaat). Polypropyleen werd ook geanalyseerd, maar alle concentraties waren te laag om nauwkeurig te kunnen worden gemeten. Een vervolgvraag is nu hoe schadelijk dit is. Hoe gemakkelijk kunnen deze deeltjes vanuit de bloedbaan in weefsels terechtkomen, bijvoorbeeld in organen zoals de hersenen.

Klik hier om het hele artikel te lezen: vu.nl
Bron: Vrije Universiteit Amsterdam