Blog

Tekorten in het lichaam

Het lichaam krijgt tekorten door het niet aanwezig zijn van natuurlijke mineralen en sporenelementen in onze voeding zoals koper en kobalt. Je ziet dat het ‘micro-organismen leven’ in de darmen volledig verstoord is, de zwakke doch goede micro-organismen zijn niet in staat om zich te ontwikkelen, en de ziekmakende krijgen steeds meer de overhand.

Ondanks alle waterbehandeling in ons land, is ons drinkwater een bron en drager van verkeerde stoffen en informatie (bioresonantie). De medicijnresiduen, frequenties van pesticiden e.d. helpen nog een handje mee om het voortbestaan van de goede micro-organismen onmogelijk te maken. Door het bovenstaande proces ontstaan tekorten in het lichaam, met alle gevolgen van dien. En ja hoor wij gaan dan het probleem behandelen met ontstekingsremmende middelen, symptoombestrijding, eigenlijk nog meer kapotmaken. Het lichaam krijgt niet meer de benodigde bouwstenen om het immuun systeem op peil te houden binnen via onze normale voeding.

Vervolgens verkrijgen we ook niet meer de ionisatie (uitwisseling) onderling tussen de minerale elementen welke een vorm van energie opwekken. Doordat de micro-organismen in de darm bestookt worden met allerlei frequenties van stoffen die o.a. in het drinkwater, en vele andere voedingsmiddelen aanwezig zijn, zie je een afname ontstaan in de aanmaak van de goede micro-organismen.

Onder goede gezonde condities gebruiken micro-organismen mineralen en spoorelementen om middels de stofwisseling (een soort van fermentatie proces) in onze darmen enzymen aan te maken. Juist dit proces is van levensbelang voor ons lichaam en zorgt ervoor dat wij beschermd worden voor allerlei kwalen en ziektes.

Wanneer ons stofwisselingssysteem goed functioneert, voorkomt dit ook veel andere problemen van diabetes, luchtweg- en huidaandoeningen. In de praktijk resulteert dit soms dat mensen die al vele jaren met tekorten lopen binnen enkele dagen al weer goed ter been zijn. Als men dit ondersteunt met weer gezonde onbespoten voeding, zoals rauwe groente en vitaal water waar geen frequenties meer inzitten van allerlei stoffen, zal het lichaam zich snel herstellen.