Blog

Werking Vitaliser

Water

In het universum hebben alle elementen, materialen, stoffen, kleuren, e.d. een trillingsfrequentie, dit wordt ook wel bio-resonantie genoemd.

Water is een super informatiedrager.

Overal waar het water mee in aanraking komt of is geweest, daarvan blijft de informatie achter in het water en wordt het opgeslagen door het water. Deze informatie wat is opgeslagen wordt vast gehouden door het water maar ook weer afgegeven aan de verbruiker van dat water. Verder is stralingsenergie van de elementen een manier wat water feilloos in zich opslaat.

Enkele voorbeelden: Wanneer men een afgesloten fles met kwik b.v. naast een afgesloten fles water zet en deze een nacht zo laat staan, is het de volgende dag aantoonbaar dat de informatie van kwik in het water aanwezig is. Als je een waterleiding langs een dieselolie tank legt neemt het water de informatie van de diesel in zich op en kan dit resulteren in een diesel smaak aan het water. Zo worden ook trillingen van telecom-frequenties, medicijnresiduen, en pesticiden door het water opgeslagen. (Met name de frequenties van pesticiden en medicijnresiduen werken heel negatief op de goede micro-organismen in het stofwisseling systeem.) Het is zelfs zo dat magnetische velden waaraan het water is blootgesteld, er voor zorgen dat de anorganische elementen zoals calcium, magnesium e.d. instabiel geladen worden. Door dit proces zijn deze elementen nagenoeg tot niet meer opneembaar
voor mens, dier, en plant. Als je beseft hoeveel waterleidingen er langs data en elektra kabels lopen, kun je nagaan dat door het magnetische veld het water behoorlijk negatief wordt beïnvloed.
Dit proces ontstaat doordat de moleculen de stof- en/of de trillingsfrequentie inkapselen. Water (H2O) bestaat uit twee moleculen waterstof en 1 molecuul zuurstof.

Om de substantiële stof uit het water te verwijderen, kan een osmose-filter gebruikt worden. Doch ook na het filter proces blijft de trilling informatie van de stof toch achter in het water, doordat de ordening van de moleculen blijft bestaan.

Aquarius Vitaliser® en werking

Door de specifiek ontworpen keramische kern in de Aquarius Vitaliser® vindt een implosie-proces plaats. Tijdens dit proces wordt de trilling informatie (Bioresonantie) van de frequenties die er niet in thuis horen geneutraliseerd.
Eigenlijk wordt de blauwdruk van het water weer geactiveerd.

Door de samenstelling van de keramiek die voorzien is van een negatieve enpositieve el ektrische lading, wekt de keramiek zelf energie op door de routing van het water in de Aquarius Vitaliser®. Door dit proces krijgt het water een negatieve elektrische lading en kan zo als antioxidant gaan werken in een lichaam. Ook kunnen hierdoor weer waterstofbruggen ontstaan zoals die van nature in het water voorkomen. Tevens krijg je een verdichting van het water omdat de holle ruimtes tussen de moleculen met de diverse frequenties verdwenen zijn, dus ook de viscositeit veranderd. Daarom is dit water ook zeer geschikt voor verwarming en
koelsystemen en energie besparend. Door het natuurlijke procedé van de vitalisering worden de anorganische elementen
zoals mineralen en sporenelementen in het water weer van de goede lading (+ en – polariteit ) voorzien, en zo weer opneembaar voor het lichaam. Dit laatste heeft ook een positief effect tegen calcium aanslag en zie je regelmatig dat reeds vast en
afgezette calcium weer wordt los getrokken. Mensen met reuma hebben hier dan ook veel baat bij en in veel gevallen zal de reuma minder worden of geheel verdwijnen.

Gezond water

Op deze manier te zijn gestructureerd is het weer gezond water, dat zijn  belangrijkefunctie en reinigingsprocessen in het lichaam naar behoren kan uitvoeren. Water is een essentieel element voor alle functies in ons lichaam, zo ook bij planten en dieren. Over het algemeen staan we alleen maar stil bij, of lijken we belang te hechten aan de transportfunctie van water die dient voor de opname van voeding en de afvoer van afvalstoffen. Steeds duidelijker wordt de enorm belangrijke rol van water voor energie- en informatieoverdracht die noodzakelijk is voor de besturing van alle lichaamsfuncties op elk niveau, van orgaan tot cel.Het wezenlijke van ’water’ speelt daarbij een essentiële rol, wat door de medische wetenschap onvoldoende wordt onderkend. Water wordt alleen op zijn chemische en biologische samenstelling en functioneren onderzocht. De wetenschappelijke kennis van opslag en overdracht van informatie en energie in het water van onze lichaamsvloeistoffen in relatie tot de processen in het menselijk, dierlijk, en plantaardig lichaam staat pas in de kinderschoenen. Literatuur over de
analyse van cellen en het functioneren daarvan beschrijft uitgebreid de structuur van de vele verschillende soorten cellen en de functies van alle deeltjes waar een cel uit opgebouwd is. Aan de celvloeistof, die 75% van de cel inhoud uitmaakt, wordt niet of nauwelijks aandacht besteed. Juist dit intracellulaire water speelt een cruciale rol en is de drager van het leven.

Carbonfilter in combinatie met Aquarius Vitaliser®

In diverse landen wordt chloor en andere antibacteriële stoffen aan het leidingwater toe gevoegd. Met een combinatie van een duplofilter en de Aquarius Vitaliser® kun je van dit water ook weer goed drinkwater creëren. In meerdere landen waar deze
combinatie wordt toegepast is men zeer te spreken over het water. Op deze manier van water behandelen maak je van ordinair leidingwater lekker tafelwater en is vele malen voordeliger dan flessenwater. Je kunt dan deze investering ook vrij snel terug
verdienen en hebt ook nog eens vele malen gezonder water dan water wat met allerlei elektrolyse systemen en behandel processen negatief is behandeld. Tijdens het afvul proces van water in flessen wordt deze o.a. met UV licht en andere micro-organismen dodende bewerkingen behandeld en verkrijgt men energetisch dood water.