Blog

Zuurstof is noodzakelijk voor het leven

Zuurstof is noodzakelijk voor het leven, we kunnen niet zonder. We hebben het niet alleen nodig voor de ademhaling, zuurstof houdt ook het verbrandingsproces in de cellen in gang. Door de verbranding komt energie vrij.

Bij een verbrandingsproces in een organisme ontstaan echter ook de zgn. vrije radicalen: kleine uiterst agressieve zuurstofdeeltjes die weliswaar in een organisme thuis horen, maar bij een overdaad ervan schadelijk zijn. Ze zijn nodig, omdat ze een rol spelen in een goed functionerend afweer systeem. Maar ze kunnen ook cellen beschadigen en daardoor laten afsterven. Ze zijn de oorzaak van het verouderingsproces.

Dode en levende materie hebben de neiging om te oxideren en uiteen te vallen. Oxidatie is het aangaan van een verbinding met zuurstof. Als een appel een tijdje blijft liggen dan wordt deze op een gegeven moment vanzelf bruin en rimpelig. Als er geen verbinding met zuurstof tot stand komt, blijft de appel intact. Het is nu mogelijk om ziekten in de bodem, plant, dier en mens te verklaren op basis van oxidatie en het uiteen vallen van de DNA‐Structuur. Zuurstof in zijn moleculaire toestand heeft niet direct het vermogen om materie te oxideren. Om dit te bewerkstelligen moet zuurstof in een actieve toestand komen. Een dergelijke actieve zuurstof wordt een vrije radicaal genoemd. Eenvoudig gezegd: de reactie van een vrije radicaal is te vergelijken met verbranding, levende organismen gebruiken de hierdoor vrijgekomen warmte.

Levende organismen hebben het vermogen om deze reactie te controleren en kunnen daartoe antioxidanten produceren. Zoals Liquid For Life (EM-Micro-organismen) doet.
Het product EMX-Gold en Manju®fermentatiedrank (oude EMX) zijn verkregen door anaërobe fermentatieproces van papaja, mineraalzout, rijstzemelen en kelp, hieraan zijn EM-micro-organismen toegevoegd. Door dit fermentatieproces komt een enzym vloeistof vrij, het procedé duurt ongeveer een jaar. Eigenlijk is het op een kunstmatige manier verkregen door nabootsen wat er normaal in een gezonde darm en stofwisseling systeem gebeurt. Als in de darm de goede micro-organismen aanwezig zijn en deze hebben de beschikking over de essentiële natuurlijke spoorelementen en mineralen, dan worden er ook enzymen aangemaakt. Door negatieve invloed van allerlei stoffen in onze voeding en het drinkwater wordt dit natuurlijke procedé ernstig verstoord.

Door micro-organismen, schimmels, gisten, mineralen en spoorelementen ontstaan diverse soorten enzymen. Dit gaat als volgt te werk:
Actinomyceten; (straalschimmels; ingedeeld bij bacteriën zijn lagere organismen; overgangsvormen tussen bacteriën en schimmels, omdat ze mycellen vormen; nemen deel aan de omzetting van organische stof en humificering) en de met hen verwante zuurstof minnende gisten produceren fermenten (enzymen) in grote hoeveelheden.
De Enzymen welke bij de omzetting van actinomyceten vrijkomen, gaan niet verloren. Ze worden door de gewassen opgenomen en werken via het voedsel in het darmkanaal van mens en dier verder. In slechts een enkele lichaamscel kunnen meer dan 1000 enzymen worden aangetoond. Een rijk aanbod in de bodem aan Enzymen en spoorelementen zijn van doorslaggevende betekenis voor de volledige werking in de cel zowel in menselijke als dierlijke organismen. Hier wordt dus het belang van een goede bodemverzorging aangetoond. Door de huidige manier van bodembemesting met verrotte drijfmest, chemische voeding in de substraat teelt en kunstmest giften wordt het tegendeel bewerkstelligd met alle gevolgen van dien voor onze gezondheid.

Werking van enzymen:

De belangrijkste ontdekking van alle levensprocessen is dat zij allemaal gestuurd worden door Enzymen. Enzymen worden voortdurend in een lichaam gemaakt en zijn al actief werkzaam in zeer kleine hoeveelheden.
Enzymen zijn speciale eiwitten maar …even opletten … niet alle eiwitten zijn enzymen! Zij kunnen de biochemische reacties in het lichaam enorm versnellen. De meeste enzymen katalyseren processen met een snelheid van 1 tot 10.000 omzettingen per seconde per Enzymmolecuul. De verbindingen die door de Enzymen worden omgezet noemt men substraten. Enzymen zijn zeer specifiek. Voor ieder substraat is een apart enzym nodig, dat dikwijls verbonden is met een niet eiwitgedeelte, het zogeheten coënzym. Enzymen en coënzymen hebben slechts een beperkte levensduur en moeten op tijd vervangen worden. Daarom moeten er in onze voeding voldoende vitaminen, aminozuren, mineralen en spoorelementen aanwezig zijn.

In het spijsverteringskanaal hechten enzymen zich tijdelijk aan het te splitsen molecuul. Als het molecuul gesplitst is laat het enzym los en hecht zich aan het volgende molecuul van de te splitsen stof enzovoort.
Hoe dit mechanisme precies werkt is niet bekend. In de cellen worden de gesplitste brokstukjes met behulp van andere enzymen weer samengebouwd tot: suikers, eiwitten, vetten, vitaminen, hormonen enzovoort. Heel bijzonder is dat enzymen aan al deze reacties deelnemen zonder zelf te veranderen. Enzymen worden ook wel biokatalysatoren genoemd. Ze kunnen geen verbinding aangaan als de vorm niet precies past. Op deze manier wordt voorkomen dat een enzym een verkeerde reactie aangaat.

Wetenswaardigheden:

In een kliniek voor carcinoom behandeling in Japan gaat men zo ver dat men een oplossing van Manju® Fermentatiedrank (oude EMX) met Manju® mineraalzeezout intraveneus toedient aan patiënten. De resultaten zijn zeer verbluffend want meer als 80% van de patiënten geneest na deze behandeling.

Wondheling:

Omdat het enzym in Manju® als het ware de inwerking van zuurstof tegen gaat (Anti-Oxidatie) als men dit op een wond gebruikt, zal deze veel sneller genezen.