Blog

Deens onderzoek: Nitraat in drinkwater verhoogt risico op darmkanker

Bron: Waterforum – 06-03-2018
Nitraat is afkomstig uit mest en komt via uitspoeling terecht in drinkwaterbronnen. (foto: Wikimedia Commons). Lage concentraties nitraat in drinkwater kunnen het risico op darmkanker vergroten. Dat blijkt uit een recente studie van de universiteit Aarhus. In de Deense studie zijn 2,7 miljoen volwassen gevolgd die tussen 1978 en 2011 zijn blootgesteld aan drinkwater dat minder nitraat bevat dan de EU-norm van 50 milligram nitraat per liter water voorschrijft.

In het lichaam worden de nitraten uit het drinkwater omgezet in kankerverwekkende N-nitroso verbindingen. Uit de studie blijkt dat er al sprake is van een verhoogd risico bij 3,87 milligram nitraat per liter. De resultaten van de Deense onderzoekers onderschrijven eerdere internationale studies die stellen dat lagere nitraatconcentraties kankerverwekkend kunnen zijn. Volgens de onderzoekers is een wettelijke discussie over de drinkwaternorm voor nitraat noodzakelijk.

Nederlands drinkwater

De Nederlandse vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin roept al jaren dat meststoffen een bedreiging vormen voor drinkwaterbronnen. Tientallen grondwaterwinpunten in Oost- en Zuid-Nederland zijn vervuild met meststoffen. In 2016 bracht KWR in opdracht van Vewin in kaart wat de gevolgen zijn van het mestgebruik voor de drinkwater winning. Uit dat rapport blijkt dat er de afgelopen jaren 21 waterwinpunten gesloten omdat het water zo vervuild was dat zuiveren te kostbaar werd.

Geen extra onderzoek of maatregelen

Naar aanleiding van het nieuwe, Deense onderzoek ziet Vewin overigens geen reden om de drinkwaternorm voor nitraat ter discussie te stellen. ‘Wij vertrouwen op het gedegen onderzoek dat aan de basis ligt voor de Europese Drinkwaterrichtlijn en ook op de toets door de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Deze Europese kwaliteitseisen komen goed onderbouwd tot stand op basis van een veelheid aan wetenschappelijke onderzoeken en die kwaliteitseisen worden regelmatig herzien. Bij een herziening worden alle eisen tegen het licht gehouden, onder andere op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. De norm verlagen op basis van slechts één onderzoek past niet in de systematiek van de Europese Drinkwaterrichtlijn. De Drinkwaterrichtlijn en de normen in het Drinkwaterbesluit zijn gebaseerd op veel meer onderzoeken en inzichten van experts. Vewin ondersteunt deze systematiek’, reageert Vewin desgevraagd.