Blog

Basisch water – Alkalisch water – Kangen water

Kort wil ik hier ingaan op de ‘hype’ rond basisch water waarbij met dure toestellen water wordt geëlektrocuteerd om het zo te scheiden in een basisch deel en een zuur deel.

Gezondheid zou plots zeer eenvoudig zijn door het drinken van enkel basisch water. En het bewijs komt uit Japan, waar mensen massaal basisch water zouden drinken.

Niets is minder waar en deze hype staat haaks op het water uit de Aquarius Vitaliser® systemen. Toestellen die basisch water leveren doden dit water door het bloot te stellen aan elektriciteit. De vitaliteit is vrijwel nihil. Ook aan de zuiverheid van het water wordt niets gedaan: mineralen, hormonen, medicijnresten en asbest, ze worden niet verwijderd. De droogrest van basisch water is veel te hoog om gezond te zijn. Zelden onder de 200, waar we van gezond water spreken bij een waarde – ruim – onder de 60.

Ja, ontzurende voedingsmiddelen bezorgen ons een hoge vitaliteit, een hoog energieniveau. Zelf zijn deze groenten en fruit niet basisch. Bij de tocht door ons maag-darmkanaal hebben ze echter een basische werking. Daarvoor passeren ze eerst onze maag, met een zéér hoge zuurtegraad. En het is precies deze maag en de pancreas -verantwoordelijk voor het ontzuren van de voedselbrij – die het zeer zwaar hebben met basisch water. Want dit basische water maakt dat de productie van het zure HCl in onze maag danig wordt ontregeld.

Dus helaas, neen, kies niet voor systemen die de zuurtegraad van uw water gaan beïnvloeden. Ons spijsverteringsstelsel regelt de verzuring, in positieve zin door het eten van veel groenten, fruit, noten, zaden en pitten en het drinken van voldoende kraanwater.

En in Japan? Daar worden inderdaad Kangen-systemen verkocht via commerciële programma’s op TV, genre Tel Sell. En het is precies in Japan dat maagkanker het hoogste scoort van alle ontwikkelde landen de laatste tijd.

(Tekst Jan ten Kleij).

Hier nog een bevestiging dat Basis water niet gezond is voor je lichaam.