Blog

De kracht van water

Weinig mensen beseffen hoe belangrijk een evenwichtige waterhuishouding is om gezond en fit door het leven te gaan.

Ons lichaam bestaat gemiddeld voor 70% uit water.  Water stroomt door ons hele organisme.  Het is een transportmiddel voor voedingsstoffen, vitaminen en mineralen.  Goed georganiseerd water is betrokken bij alle belangrijke functies in ons lichaam, zoals het verwijderen van afvalstoffen en het regelen van onze lichaamswarmte.

Over het algemeen staan we alleen maar stil bij, of lijken we belang te hechten aan de transportfunctie van water die dient voor de opname van voeding en de afvoer van afvalstoffen. Steeds duidelijker wordt de enorm belangrijke rol van water voor energie- en informatieoverdracht die noodzakelijk is voor de besturing van alle lichaamsfuncties op elk niveau, van orgaan tot cel. Het wezenlijke van ’water’ speelt daarbij een essentiële rol, wat door de medische wetenschap onvoldoende wordt onderkend. Water wordt alleen op zijn chemische en biologische samenstelling en functioneren onderzocht.

De wetenschappelijke kennis van opslag en overdracht van informatie en energie in het water van onze lichaamsvloeistoffen in relatie tot de processen in het menselijk, dierlijk,en plantaardig lichaam staat pas in de kinderschoenen. Literatuur over de analyse van cellen en het functioneren daarvan beschrijft uitgebreid de structuur van de vele verschillende soorten cellen en de functies van alle deeltjes waar een cel uit opgebouwd is. Aan de celvloeistof, die 75% van de celinhoud uitmaakt, wordt niet of nauwelijks aandacht besteed. Juist dit intra-cellulaire  water speelt een cruciale rol en is de drager van het leven.

Dat geldt ook voor het water buiten de cellen. Met name het water in het bindweefsel vervult een centrale functie in de lichaamsprocessen ( denk maar eens aan de invloed van elektromagnetische straling van mobiele telefoons, DECT, UMTS, C2000, G4 en G5 e.d.). Bindweefsel dient niet alleen als ondersteuning doordat het de ruimtes tussen de cellen opvult. Bindweefsel functioneert eveneens als basisregelsysteem omdat de uiteinden van bloedbanen, lymfebanen en zenuwen in het bindweefsel eindigen en beginnen. Bloedbanen, zenuwen en cellen staan niet direct in contact met elkaar, maar via het bindweefsel.

Water is dus essentieel om te overleven.  Een mens kan enkele weken in leven blijven zonder voedsel.  Zonder vocht slechts enkele dagen. Het menselijk lichaam verliest onder normale omstandigheden zo’n 2 tot 3 liter vocht per dag.  Dit vocht gaat verloren via de huid, de ademhaling, de nieren en het darmstelsel.  Via de voeding en regelmatig drinken moet dat verlies worden gecompenseerd.

Eén liter vocht halen we uit onze vaste voeding.  Die andere 1,5 liter moeten we via drinken opnemen.  Meer drinken is nodig bij warm weer, sportactiviteiten, koorts of verblijf in een warm vertrek.

Welke vloeistof moet je drinken?

Koffie, thee en alcohol zijn geen echte vochtleveranciers.  Deze dranken zetten de nieren aan tot een grotere urineproductie en ontrekken vocht aan het lichaam.  Bovendien leveren frisdranken en alcoholbevattende dranken zoals bier en wijn veel calorieën.  Eén liter frisdrank bevat ongeveer 20 klontjes suiker. De ideale drank is water.  Water bevat geen vet, geen suiker en geen calorieën.

Wat gebeurt er bij onvoldoende toevoer van water?

Prestaties: ons vermogen om prestaties te leveren is vooral afhankelijk van een evenwichtige waterhuishouding.  2% vochtverlies kan onze prestatie met 20% reduceren.

Concentratie: onze hersenen bestaan voor 90% uit vocht.  Hersenen zijn gevoelige organen en reageren heel kwetsbaar op vochtverlies.
Zo kan bij onvoldoende vochttoevoer concentratieverlies en vergeetachtigheid optreden.  Vooral bij oudere mensen kan onvoldoende vochttoevoer tot verminderingen van geestelijke vaardigheden leiden.
Daarbovenop komt nog dat het dorstgevoel mindert naarmate men ouder wordt.  Uiteraard verdwijnt dit snel zodra de toevoer van vocht is hersteld.

Constipatie: personen die te weinig drinken hebben vaak last van verstoppingen.  Ons darmstelsel heeft voldoende vocht nodig wil de ontlasting soepel blijven en het lichaam probleemloos verlaten.

Vermageren: voor personen die willen afvallen, is water drinken heel belangrijk.  Indien je minder eet, ga je minder vocht binnenkrijgen via vaste voedingsmiddelen.  Bovendien wordt het hongergevoel onderdrukt als er voldoende water gedronken wordt.

Vermoeidheid en futloosheid: dit kan ontstaan als er onvoldoende vocht in het lichaam aanwezig is.  Dit omdat organen en hersenen niet meer voldoende van vocht worden voorzien.

Transpireren: per dag zweten we ongeveer ½ liter vocht uit.  Tijdens het transpireren verliezen we ook mineralen.  Het vocht en de mineralen die we uitzweten, moeten goed terug aangevuld worden, wil er een goed evenwicht blijven bestaan.  Een atleet die matig tot zeer intensief sport, gaat veel meer vocht verliezen.  Voor deze mensen is het dus belangrijk om voldoende te drinken voor, tijdens en na elke sportinspanning.

Schoonheid: een andere niet onbelangrijke reden om voldoende water te drinken is onze huid.  Het bindweefsel slaat water op waardoor je huid soepeler wordt en rimpels minder snel optreden.

Gewrichten: ook onze gewrichten reageren op een tekort aan vocht.  Water houdt onze gewrichten soepel.  Een tekort aan vocht kan zelfs tot pijn leiden.

Nieren: voldoende drinken geeft minder kans op nierstenen.

De voedingswaarde van water

Omdat water geen calorieën levert, wil dat niet zeggen dat het helemaal geen voedingsstoffen bevat.  In water vinden we elementen terug zoals magnesium, calcium, natrium, kalium, fluoride en andere stoffen.  Ze zijn onontbeerlijk voor het menselijk organisme.  Wie voldoende watervoorraad in zich opslaat, voorkomt problemen met de gezondheid.

Door de Aquarius Vitaliser® kunnen de anorganische mineralen en spoorelementen weer beter opgenomen worden door het lichaam.