Blog

Reuma en het belang van hoog vitale voeding

Door het gebruik van laag vitaal water en voeding die geteeld is met kunstmest,  behandeld met diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen en de toename van steeds meer onnatuurlijke stralingsvelden, krijgt men steeds minder vitaliteit en allerlei lichamelijke klachten. Men voelt zich moe en lusteloos.

Een simpel voorbeeld zijn de reumatische aandoeningen. Hoe ontstaan deze verschijnselen?

Bij menig consument leeft de opvatting en het geloof dat een hoog gehalte aan minerale stoffen in het water de gezondheid bevordert. In werkelijkheid is het zo, dat de niet assimileerbare, anorganische minerale stoffen langzaam in het menselijke organisme kalkafzetting vormen.

Bekend is dat deze zeer pijnlijk kunnen zijn, zoals alle verkalkingsziekten. Maar in het bijzonder gewrichtsverkalkingen en de invloed op artritis en arteriosclerose.

Waarom zijn deze anorganische minerale stoffen in water voor ons organisme zo schadelijk? Omdat alleen planten in staat zijn deze anorganische minerale stoffen om te zetten in voedingstoffen en deze op te nemen. Het menselijke lichaam is hiertoe niet in staat, deze stoffen zetten zich vast in het bindweefsel van de mens met alle gevolgen van dien.

De meeste reumatische aandoeningen zijn het gevolg van een stoornis in het afweersysteem van het lichaam. Hierbij worden afweerstoffen tegen eiwitten en celstructuren van het eigen lichaam gemaakt (auto-immuunziekten). Tot deze groep behoren aandoeningen als chronische gewrichtsreuma, de ziekte van Bechterew, de ziekte van Reiter, Lupes erythematodes en sclerodermie. Gewrichtsontstekingen kunnen ook het gevolg zijn van irritatie van de gewrichtsweefsels door losliggende stukjes bot of kraakbeen, door herhaaldelijke bloedingen in het gewricht, of door kristalafzetting in de gewrichtsweefsels, zoals bij jicht.

De Aquarius Vitaliser® zorgt ervoor dat al deze anorganische minerale stoffen, die van nature in leiding- en bronwater zitten, colloïdaal worden gemaakt.

Dat betekent dat deze minerale stoffen van structuur zijn veranderd in miniscule stofdeeltjes. Zich niet kunnen vastzetten in het bindweefsel, maar nu wel in het stofwisselingsproces worden opgenomen. De Aquarius watervitaliser® kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan de vitaliteit van mens en dier.

Daarom is het van het allergrootste belang om voeding zoals hoogvitale groenten te eten. Deze groenten bevatten weer alle mineralen en sporenelementen in de juiste natuurlijke balans. Dit in tegenstelling tot groenten die met kunstmatige voeding zijn geteeld.